Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Nawigator Biznesu MOF GW

 

 

Miasto Gorzów Wielkopolski wraz z partnerami Gminą Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok, w związku z realizacją projektu pn. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego", zapraszają przedsiębiorców z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do udziału w konkursie „NAWIGATOR BIZNESU MOF GW”.

Dzięki połączeniu działań wspierających i promujących przedsiębiorczość, nasi lokalni biznesmeni mają okazję poznać wzajemnie swoją pracę i jej efekty. Realizacja projektu doprowadziła nas do momentu w którym pora, by najlepsze wzorce wyeksponować i nagrodzić.

Tak jak budżet obywatelski ma budować spoiwo pomiędzy mieszkańcami, poprawiać relacje, powoływać do życia nieformalne grupy, by realizować wspólne inicjatywy i brać współodpowiedzialność za otaczająca nas rzeczywistość, tak samo biznes powinien być wyróżniany i promowany. Dzięki temu możemy wskazywać najlepsze kierunki jego rozwoju – przekonuje prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

Odpowiedzią na to wyzwanie jest konkurs „NAWIGATOR BIZNESU MOF GW” – jest on wyróżnieniem dla najbardziej korzystnych, innowacyjnych i przyjaznych środowisku działań inwestycyjnych prywatnych przedsiębiorców z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (MOF).

W Konkursie mogą uczestniczyć podmioty zarejestrowanie na terenie MOF w formie:

 • jednoosobowej działalność gospodarczej,
 • działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, 
 • działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych,
 • oddziału zagranicznego przedsiębiorcy, 
 • w innej formie prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych i komunalnych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zgłoszenia kandydatur do nagrody przyjmowane będą w formie elektronicznej.

By zrobić to prawidłowo, konieczne jest wypełnienie Karty Zgłoszenia załączonej do tego tekstu i wysłanie jej w wersji elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz ze skanem podpisanej karty. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Etapy i terminy:

Etap 1: Zgłoszenie pisemne do konkursu – przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od 1 sierpnia 2018 r. do 5 września 2018 r.

Etap 2: Ocena formalna na podstawie właściwie wypełnionych formularzy - dokonywana jest przez Sekretariat Konkursu, w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków.

Etap 3: Kapituła na podstawie formularzy zakwalifikowanych w etapie 2, omawia przedłożone kandydatury i w trybie głosowania dokonuje wyboru laureatów – obrady Kapituły odbędą się w dniu 14 września 2018 r.

Etap 4: Przyznanie nagród podczas uroczystej Gali w dniu 21 września 2018 r.

Kategorie konkursowe:

1. Debiut, dla firm:

 • które rozpoczęły działalność w ostatnich 2-ch latach na terenie jednej z 5 gmin MOF i działających nieprzerwanie do dziś, lub
 • które w ostatnich 2-ch latach stworzyły i wprowadziły z sukcesem na rynek lokalny, regionalny, krajowy, zagraniczny nowy produkt/usługę.

Kandydaci będą oceniani pod względem: 

 • Pomysłu, koncepcji i okoliczności powstania firmy/produktu/usługi, 
 • Pomysłu na jego realizację,
 • Wizji i strategii rozwoju firmy/produktu/usługi,
 • Wskazania potrzeb otoczenia, które produkt/usługa zaspokaja,

2. Firma z Marką:

 Kandydaci będą oceniani pod względem: 

 • zastosowania nowych, ciekawych form promocji,
 • formy prezentacji w mediach i przestrzeni publicznej,
 • powiązania produktu/usługi z lokalnością/cechami regionu,
 • stopnia wykorzystania współczesnych narzędzi komunikacji,
 • przykładania wagi do wysokich standardów dbałości o klienta i obsługi klienta (uczciwe praktyki promocji, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, inne),
 • budowania brand`u popartego wiarygodnymi ocenami otoczenia lokalnego (referencje, rekomendacje, opinie, szczególne wyróżnienia, komentarze w mediach).

3. Biznes Świadomy Społecznie (dla firm Stosujących zasady CSR (normę ISO 26000)):

Kandydaci będą oceniani pod względem przejrzystego i etycznego zachowania w kluczowych obszarach, takich jak:

 • ład organizacyjny,
 • prawa człowieka, 
 • relacje z pracownikami,
 • środowisko naturalne, 
 • uczciwe praktyki rynkowe, 
 • relacje z konsumentami, 
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

4. Ambasador Gospodarczy:

Kandydaci będą oceniani pod względem: 

 • wpływu na integrację lokalnego środowiska gospodarczego,
 • aktywności w różnego rodzaju rankingach, z efektem zdobycia certyfikatów, wyróżnień, uznania w konkursach branżowych, czym aktywnie przyczyniają się do promocji obszaru w regionie i kraju, 
 • tworzenia „tradycji gospodarczych” w regionie, pozycji na rynku wynikającej z długoletniej działalności i powiązaniami konkretnie z tą częścią województwa lubuskiego.

5. Innowator Roku:

Kandydaci będą oceniani pod względem stopnia innowacyjności wprowadzonych na przestrzeni ostatnich 5 lat nowych lub znacząco udoskonalonych rozwiązań:

 • technologicznych,
 • produkcyjnych,
 • usługowych,
 • marketingowych
 • organizacyjnych.

Rozwiązania te mogą być opracowane samodzielnie przez firmę lub wywodzić się z innych firm lub podmiotów.

 

Nominowani, laureaci i wyróżnieni w nagrodzie nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finansowych czy też ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą natomiast wykorzystywać fakt jej otrzymania w materiałach promocyjnych i reklamowych. Nagroda w konkursie na charakter honorowy i przyznawana jest w formie statuetki oraz tytułu „NAWIGATORA BIZNESU MOF GW”.

 

Karta zgłoszeniowa

Regulamin konkursu