Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Startuje "Nawigator Biznesu MOF GW"

Po raz drugi Miasto Gorzów Wielkopolski wraz z partnerami Gminą Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok, w związku z realizacją projektu pn. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Deszczna, Bogdańca, Kłodawy i Santoka – etap II”, zapraszają przedsiębiorców z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do udziału w konkursie „NAWIGATOR BIZNESU MOF GW”.

Chcemy nagrodzić najlepszych z najlepszych. Chcemy pokazać ich pracę i wyeksponować jej efekty, bo wierzymy, że w naszych firmach tkwi ogromny potencjał, a ich działalność może inspirować innych.
 
W Konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie MOF, bez względu na ich formę prawną, z wyłączeniem firm państwowych, spółek komunalnych jak również jednostek samorządu terytorialnego.
 
Wypełnioną kartę zgłoszenia (załączoną do tego tekstu) wraz z wszystkimi załącznikami, należy przesłać do 4 września za pośrednictwem poczty lub osobiście do siedziby Sekretariatu Konkursu (Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu, ul. Myśliborska 34, pokój nr 2) bądź elektronicznie na adres TUTAJ. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 
Etapy i terminy:
 
Etap 1: Zgłoszenie do konkursu – przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od 30 lipca do 4 września 2019 r.
Etap 2: Ocena formalna na podstawie właściwie wypełnionych formularzy - dokonywana jest przez Sekretariat Konkursu, w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków.
Etap 3: Kapituła na podstawie zakwalifikowanych formularzy dokonuje wyboru laureatów – termin obrad Kapituły zostanie ustalony w najbliższym czasie.
Etap 4: Przyznanie nagród podczas uroczystej Gali w dniu 26 września 2019 r.
 
W tegorocznej edycji zmianie uległy kategorie konkursowe. Obok "Debiutu", "Biznesu Świadomego Społecznie" oraz "Innowatora Roku" pojawiły się nowe: „Stąd jestem” oraz „Kobieta Biznesu". Poniżej znajduje się opis każdej z nich.
 
1. Debiut, dla firm:

    a. które rozpoczęły działalność w ostatnich 2-ch latach na terenie jednej z 5 gmin MOF i działających nieprzerwanie do dziś, lub
    b. które w ostatnich 2-ch latach stworzyły i wprowadziły z sukcesem na rynek lokalny, regionalny, krajowy, zagraniczny nowy produkt/usługę.
 
Kandydaci będą oceniani pod względem:
  · pomysłu, koncepcji i okoliczności powstania firmy/produktu/usługi,
  · pomysłu na jego realizację,
  · wizji i strategii rozwoju firmy/produktu/usługi,
  · wskazania potrzeb otoczenia, które produkt/usługa zaspokaja.
 
2. „Stąd jestem” dla lokalnych firm powstałych i nieprzerwanie działających na terenie MOF
 
Oceniane będą:
  · przykładanie wagi do wysokich standardów dbałości o klienta i obsługi klienta (uczciwe praktyki promocji, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, inne),
  · budowanie brand`u popartego wiarygodnymi ocenami otoczenia (referencje, rekomendacje, opinie, szczególne wyróżnienia, komentarze w mediach),
  · wpływ na integrację lokalnego środowiska gospodarczego,
  · aktywność w różnego rodzaju rankingach, z efektem zdobycia certyfikatów, wyróżnień, uznania w konkursach branżowych, czym aktywnie przyczyniają się do promocji obszaru w regionie i kraju,
  · wkład w tworzenie „tradycji gospodarczych” w regionie,
  · pozycja na rynku wynikająca z długoletniej działalności,
  · aktywności firmy na rynku lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.
 
 
3. Biznes Świadomy Społecznie
 
Kandydaci będą oceniani pod względem przejrzystego i etycznego zachowania w kluczowych obszarach, takich jak:
  · ład organizacyjny,
  · prawa człowieka,
  · relacje z pracownikami,
  · środowisko naturalne,
  · uczciwe praktyki rynkowe,
  · relacje z konsumentami,
  · zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.
 
4. Kobieta Biznesu
 
Nagradzamy ponadprzeciętne kobiety biznesu (właścicielki lub współwłaścicielki, zarządzające lub współzarządzające firmami), które prowadzą z sukcesem stabilne firmy lub też mogące pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami zawodowymi.
 
Ocenie podlegać będzie ich dorobek w związku z pełnionymi funkcjami, a w szczególności wpływ działań na rozwój firmy.
 
5. Innowator Roku
 
Kandydaci będą oceniani pod względem stopnia innowacyjności wprowadzonych na przestrzeni ostatnich 5 lat nowych lub znacząco udoskonalonych rozwiązań:
  · technologicznych,
  · produkcyjnych,
  · usługowych,
  · marketingowych
  · organizacyjnych.
Rozwiązania te mogą być opracowane samodzielnie przez firmę lub wywodzić się z innych firm lub podmiotów.

 

Nominowani, laureaci i wyróżnieni w nagrodzie nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finansowych czy też ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą natomiast wykorzystywać fakt jej otrzymania w materiałach promocyjnych i reklamowych. Nagroda w konkursie na charakter honorowy i przyznawana jest w formie statuetki oraz tytułu „NAWIGATORA BIZNESU MOF GW”.
 
Załączniki:

REGULAMIN KONKURSU

Karta Zgłoszenia (Word)

Karta Zgłoszenia (PDF)


Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego