Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Nowe tereny dla przedsiębiorców

Dzięki funduszom unijnym Gorzów zyskał kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorców, przy ul. Dobrej.


 
Środki na realizację projektu pochodzą z projektu pn. „Zbrojenie terenów inwestycyjnych”, wykonanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3. Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.2. Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.
 
Wartość projektu to: 10 630 121,18 zł, a wysokość dofinansowania wyniosła 9 034 160,46 zł. Wkład własny Miasta: 1 596 157,83 zł.
 
- Nowe tereny to nowe miejsca pracy, to dodatkowy impuls do rozwoju naszej lokalnej gospodarki. Dziękuję Pani Marszałek za dobrą współpracę przy realizacji tego niezwykle istotnego przedsięwzięcia dla Gorzowa – powiedział prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
 
W ramach inwestycji wykonana została droga wewnętrzna wraz z oświetleniem drogowym, siecią kanalizacji sanitarnej, siecią wodociągową, siecią kanalizacji deszczowej.
 

Tereny przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorców, na których zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustala się między innymi: przeznaczenie pod usługi biurowe, handlowe, transportowe, magazynowe, rzemieślnicze.
 

Pierwsze przetargi zostały ogłoszone na dzień 11 lipca 2019 r. Szczegóły oferty można znaleźć na stronie www.inwestycje.gorzow.pl oraz TUTAJ.


 
Fot. Konrad Kerker, Bartłomiej Nowosielski